ביטאון רו"ח

כי השוחד יעוור חכמים

כי השוחד יעוור חכמים

שוחד 37001 ISO, תקינה, חקיקה ותוכניות ציות ומניעה בסביבת העבודה של רואה החשבון ι מאמר שני בסדרה  – רו"ח יהודה ברלב

שוחד שוחד תרדוף

שוחד שוחד תרדוף

שוחד בסביבת העבודה של רואה החשבון המבקר והמבקר החקירתי: חקירה דמיונית על כספים שנעלמו בחו"ל, סימנים מעידים של

מבושל היטב

מבושל היטב

המאה ה ֿ21 נפתחה בגל של הונאות חשבונאיות בהיקפים של מיליארדי דולרים, נמשכה בבישולי דוחות שהתגלו בעקבות

פצצה של כסף

פצצה של כסף

מימון פעולות טרור אינו זוכה לתשומת הלב הראויה, למרות שלרואי חשבון עלול להיות תפקיד בביצועו וחשוב שיהיה

תפוס מקום

תפוס מקום

הרשויות המקומיות הן כר פורה לפעולות בלתי תקינות ואף למעשי שחיתות, איתן מתמודדת הביקורת החקירתית. מגוון הנושאים

חצי יובל

חצי יובל

הביקורת החקירתית מציינת 25 שנים לפעילותה ומעבר מיחס של ביטול למקום מרכזי בניהולם של ארגונים, בחשיפת הונאות

השומר והצייד יצאו ליער

השומר והצייד יצאו ליער

ביקורת חיצונית וביקורת חקירתית: השווה והשונה, המשותף והמבדיל – משערוריות המאה ה-18 עד לקריסות של המאה ה-21

המבקר הטוב והחוקר הרע

המבקר הטוב והחוקר הרע

הביקורת הפנימית והביקורת החקירתית פועלות שתיהן לאתר מעשים פסולים ואף פליליים, ולעיתים אף משתמשות בכלים דומים. לצד

החוקר הביקורתי והמבקר החקירתי

החוקר הביקורתי והמבקר החקירתי

החקירה הפלילית והביקורת החקירתית אינן מצויות בהכרח על מסלולים מקבילים שלא ייפגשו. שיתוף הפעולה בין שתי המתודות