ביטאון רו"ח

תפוס מקום

תפוס מקום

הרשויות המקומיות הן כר פורה לפעולות בלתי תקינות ואף למעשי שחיתות, איתן מתמודדת הביקורת החקירתית. מגוון הנושאים

חצי יובל

חצי יובל

הביקורת החקירתית מציינת 25 שנים לפעילותה ומעבר מיחס של ביטול למקום מרכזי בניהולם של ארגונים, בחשיפת הונאות

השומר והצייד יצאו ליער

השומר והצייד יצאו ליער

ביקורת חיצונית וביקורת חקירתית: השווה והשונה, המשותף והמבדיל – משערוריות המאה ה-18 עד לקריסות של המאה ה-21

המבקר הטוב והחוקר הרע

המבקר הטוב והחוקר הרע

הביקורת הפנימית והביקורת החקירתית פועלות שתיהן לאתר מעשים פסולים ואף פליליים, ולעיתים אף משתמשות בכלים דומים. לצד

החוקר הביקורתי והמבקר החקירתי

החוקר הביקורתי והמבקר החקירתי

החקירה הפלילית והביקורת החקירתית אינן מצויות בהכרח על מסלולים מקבילים שלא ייפגשו. שיתוף הפעולה בין שתי המתודות

הון וקוץ בו

הון וקוץ בו

פתרונות יצירתיים אך בעייתיים להתגבר על מחסור בהון עצמי, הנדרש כתנאי למימון על ידי בנקים ונותני אשראי,

מעילה באקסטרים

מעילה באקסטרים

הירידה בהזמנות לטיולי האקסטרים של חברת "חזיז ורעם" הביאו את מנהלה לשכור מבקר חקירתי, כדי שיבדוק האם

אתר קורא לגנב

אתר קורא לגנב

מנהל כספים טרי ניצל את האמון שניתן בו וגנב מהחברה לפחות מיליון שקל. הכלי העיקרי ששימש אותו היה

חברים משקיעים ופושטי עור

חברים משקיעים ופושטי עור

מעשה במשקיע שהתפתה להזרים למעלה מ – 10 מיליון ליש"ט לפרויקטים בתימור המרכזית. רק בדיעבד התברר, כי