תעודות ניירות ערך

בנק קומרסיאל דה פלסטין

בנק קומרסיאל דה פלסטין

בנק קומרסיאל דה פלסטין Banque Commerciale de Palestine נחשב לבנק הלאומי של ערביי פלשתין. הוקם בשנת 1909 ופעל עד שנת

מילווה פיתוח תש"ך – 1960

מילווה פיתוח תש"ך – 1960

בשנת 1960 קיבלה הממשלה הרשאה, על פי חוק, להוצאת מילווה הנקרא מילווה פיתוח תש"ך – 1960.החוק אפשר לשר האוצר להנפיק סדרות שונות

בנק למסחר

בנק למסחר

בנק למסחר  Trade bank נוסד באמצע שנות השלושים. בהיסטוריה של הבנקאות הישראלית היו שלושה מקרים קשים של הונאות שהביאו לקריסת

"ניר" חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בע"מ

"ניר" חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בע"מ

"ניר" חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בע"מ .NIR" Jewish Agricultural Cooperative Labour Association Ltd"  ההחלטה על ייסוד ניר נתקבלה בוועידה החקלאית

המשביר

המשביר

המשביר HAMASHBIR המשביר היה המוסד הכלכלי הראשון של העובדים בארץ ישראל. הוא נוסד בדגניה ביוזמתו של מאיר רוטברג, מנהלו הראשון,

בנק לקרדיט גומלין

בנק לקרדיט גומלין

בנק לקרדיט גומלין Bank Lecredit Gomleen הוקם בשנת 1926 כבנק על יסוד אגודה הדדית, העוזר לחבריו, מבני המעמד הבינוני, בהלוואות

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בערבון מוגבל

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בערבון מוגבל

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בערבון מוגבל  American Israeli Paper Mills Limited קבוצת מנא"י הוקמה בשנת 1951, לייצור ושיווק של הנייר

בנק אלכסנדר עליאש ושות'

בנק אלכסנדר עליאש ושות'

בנק אלכסנדר עליאש ושות'  .Alexander eliash & Co  נוסד בשנת 1931 כחברת אלכסנדר עליאש ושות' בע"מ, על ידי אלכסנדר עליאש

אוצר מפעלי-ים בערבון מוגבל

אוצר מפעלי-ים בערבון מוגבל

אוצר מפעלי-ים בערבון מוגבל The Marine Trust Limited חברת אוצר מפעלי-ים בע"מ, הוקמה בשנת 1936. במילה "אוצר" הכוונה ל"בנק" *.