פרסומים אחרים

הדוכ"ס והמבקר

הדוכ"ס והמבקר

המבקר הפנימי והדוחות הכספים של התאגיד – בספרות המקצועית מקובל המונח של דוכ"ס (דוחות כספיים) על מנת להציג מכלול הדוחות

ביקורת בסוכנויות ביטוח מנקודת המבט של המבקר

ביקורת בסוכנויות ביטוח מנקודת המבט של המבקר

תפקיד הביקורת: "לייעל ולטייב את התהליכים בארגון" רו"ח יהודה ברלב הרצה בכנס פסגות בשיתוף עדיף על הביקורת בסוכנויות הביטוח מנקודת

נכסי קורבנות השואה

נכסי קורבנות השואה

ועדת החקירה הפרלמנטארית בנושא "איתור והשבת נכסים של נספי השואה בישראל"  הוקמה ב-בפברואר 2000, לאחר שהתפרסמו מאמרים ומחקרים בדבר רכוש רב