תעודות ניירות ערך

ערך נקוב

ערך נקוב

התפתחות הבנקאות בישראל בראי תעודות של ניירות ערך מאוסף ברלב. הספר כולל תיעוד של למעלה מ-70 תעודות של בנקים ומוסדות

דויטשה פלשתינה בנק

דויטשה פלשתינה בנק

דויטשה פלשתינה בנק Deutsche Palästina-Bank הבנק הגרמני בארץ ישראל, נוסד בשנת 1897 בתמיכת משרד החוץ הגרמני במטרה לתמוך אינטרסים של

בנק קומרסיאל דה פלסטין

בנק קומרסיאל דה פלסטין

בנק קומרסיאל דה פלסטין Banque Commerciale de Palestine נחשב לבנק הלאומי של ערביי פלשתין. הוקם בשנת 1909 ופעל עד שנת

מילווה פיתוח תש"ך – 1960

מילווה פיתוח תש"ך – 1960

בשנת 1960 קיבלה הממשלה הרשאה, על פי חוק, להוצאת מילווה הנקרא מילווה פיתוח תש"ך – 1960.החוק אפשר לשר האוצר להנפיק סדרות שונות

בנק למסחר בע"מ

בנק למסחר בע"מ

בנק למסחר בע"מ  .Trade bank Ltd  נוסד באמצע שנות השלושים. בהסטוריה של הבנקאות הישראלית היו שלושה מקרים קשים של הונאות

"ניר" חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בע"מ

"ניר" חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בע"מ

"ניר" חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בע"מ .NIR" Jewish Agricultural Cooperative Labour Association Ltd"  ההחלטה על ייסוד ניר נתקבלה בוועידה החקלאית

המשביר

המשביר

המשביר HAMASHBIR המשביר היה המוסד הכלכלי הראשון של העובדים בארץ ישראל. הוא נוסד בדגניה ביוזמתו של מאיר רוטברג, מנהלו הראשון,

בנק לקרדיט גומלין

בנק לקרדיט גומלין

בנק לקרדיט גומלין Bank Lecredit Gomleen הוקם בשנת 1926 כבנק על יסוד אגודה הדדית, העוזר לחבריו, מבני המעמד הבינוני, בהלוואות

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בערבון מוגבל

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בערבון מוגבל

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בערבון מוגבל  American Israeli Paper Mills Limited  קבוצת מנא"י הוקמה בשנת 1951, לייצור ושיווק של הנייר