תעודות ניירות ערך

ערך נקוב

ערך נקוב

התפתחות הבנקאות בישראל בראי תעודות של ניירות ערך מאוסף ברלב. הספר כולל תיעוד של למעלה מ-70 תעודות של בנקים ומוסדות

בנק לאומי

בנק לאומי

בנק לאומי Bank Leumi le-Israel בשנת 1902 יזם הרצל את הקמת חברת־הבת של חברת אוצר התיישבות היהודים בשם “חברת אנגליא

אוצר התיישבות היהודים

אוצר התיישבות היהודים

Jewish Colonial Trust אוצר התיישבות היהודים היה המכשיר הבנקאי של התנועה הציונית, שההחלטה על הקמתו  התקבלה כבר בקונגרס הציוני השני

בנק ירושלים

בנק ירושלים

בנק ירושלים Bank of Jerusalem בנק ירושלים הוקם בשנת 1963 ביוזמתו של זלמן שובל, לימים חבר כנסת ושגריר ישראל בוושינגטון,

אוצר השלטון המקומי

אוצר השלטון המקומי

אוצר השלטון המקומי Otzar Hashilton Hamekomi אוצר השלטון המקומי הוקם בשנת 1953, כצינור בלעדי של ממשלת ישראל להעברת כספים לרשויות

בנק שפע

בנק שפע

בנק שפע בערבון מוגבל Shefa Bank Limited "בזמן האחרון נתברכה ארצנו בבנקים לעשרות – בנקים ו'בנקים'… ובשמות לבנקים אין כפי הנראה

בנק לפיתוח התעשיה בישראל

בנק לפיתוח התעשיה בישראל

בנק לפיתוח התעשיה בישראל  .Industrial Development Bank of Israel Ltd הבנק לפיתוח התעשייה היה אחד משלושה בנקים שהקימה המדינה בשנות

בנק כללי לישראל בע"מ

בנק כללי לישראל בע"מ

בנק כללי לישראל בע"מ .Israel General Bank Ltd משפחת רוטשילד היא שושלת הבנקאים המפורסמת ביותר בעולם, וגם בישראל היה לה

דויטשה פלשתינה בנק

דויטשה פלשתינה בנק

דויטשה פלשתינה בנק Deutsche Palästina-Bank הבנק הגרמני בארץ ישראל, נוסד בשנת 1897 בתמיכת משרד החוץ הגרמני במטרה לתמוך אינטרסים של