ביטאון רו"ח

מאמר ראשון מ 1990 – ביקורת חקירתית מהי?

מאמר ראשון מ 1990 – ביקורת חקירתית מהי?

ביקורת חקירתית הינה שימוש בשיטת ביקורת ושיטות חשבוניות, לפתרון נושאים במחלוקת, בעיקר בתחומים בהם קיימות חריגות כספיות