תעודות ניירות ערך

Syria Ottoman Railway Company Limited

Syria Ottoman Railway Company Limited

Syria Ottoman Railway Company Limited ארץ ישראל אינה משופעת בניירות ערך של חברות של מסילות ברזל, בלשון המעטה, בניגוד להנפקות

בנק שלמה המלך

בנק שלמה המלך

בנק שלמה המלך King Solomon Bank בשנות השלושים של המאה שעברה הוקמו עשרות רבות של בנקים, קטנים ברובם, שרובם נסגרו

בנק תל אביב

בנק תל אביב

בנק תל-אביב Bank of Tel-Aviv בשנות השלושים של המאה שעברה היה היישוב היהודי בארץ ישראל משופע בבנקים. בשנת 1932 היו

בנק המזרחי בע"מ

בנק המזרחי בע"מ

בנק המזרחי בע"מ The Mizrahi Bank Ltd. בנק המזרחי נוסד בשנת 1923 על ידי המרכז העולמי של תנועת המזרחי ומיום היווסדו